Links 

Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie (SvRSP)
Stelt financiële middelen beschikbaar voor opleiding en ontwikkeling en voor bijzondere initiatieven op antroposofisch pedagogisch gebied.
www.stichtingrsp.nl

Vereniging voor Vrije Opvoedkunst (VOK)
Ouderbeweging van vrijeschool-ouders en uitgever van het tijdschrift Vrije Opvoedkunst
www.vrijeopvoedkunst.nl

De Vereniging van Vrijescholen
Verenigt alle scholen en instellingen voor onderwijs en opvoeding waar gewerkt wordt vanuit de antroposofie
www.vrijescholen.nl

Seizoener – Tijdschrift voor vrijescholen
Artikelen die gerelateerd zijn aan de antroposofische pedagogie en aan actuele ontwikkelingen binnen de vrijescholen
www.seizoener.nl

Antroposofie en het kind
Algemeen forum over antroposofie en het kleine kind
www.amtroposofiekind.nl

AntroVista
Gids in antroposofisch Nederland
www.antrovista.com

Federatie Steinerscholen Vlaanderen
Officiële site van de 25 Vlaamse vrijescholen
www.steinerscholen.be

Via Libra
Academie voor sociaal-culturele en pedagogische vernieuwing
www.rudolfsteineracademie.be

Waldorf Answers
Filosofie van de natuur- en levenswetenschappen en van een antroposofisch begrip van de mens als de basis van de vrijeschool-opvoeding
www.waldorfanswers.org/MoreWaldorfTelated Resources.htm

Why Waldorf Works
Alles wat je over vrijescholen moet weten
www.whywaldorfworks.org

Millenial Child
De indrukwekkende site van Eugene Schwartz
www.milleniumchild.com

Waldorf Wiki
Alles over Waldorf – van A tot Z
www.waldorfwiki.de

Publicaties van de 'Forschungsstelle'
bij de Bond van Waldorfscholen in Stuttgart
De wetenschappelijke studieuitgaven voor het vrijeschoolonderwijs
http://waldorfbuch.de

© Uitgeverij Paidos 2000-2023