Privacybeleid van Uitgeverij Paidos 

Uw privacy is erg belangrijk voor ons!

Met onze webwinkel willen we u graag zo goed mogelijk van dienst zijn, en daarvoor hoeven we echt niet alles van u te weten. We bewaren daarom alleen informatie die noodzakelijk is. We proberen niet om uw voorkeuren vast te stellen. We maken geen profiel van u aan.

Cookie

Onze webwinkel maakt gebruik van een cookie. Die is niet bedoeld om iets over u te weten te komen, maar alleen om het winkelen makkelijker te maken:

Na het bestellen kan uw klantnummer versleuteld bewaard worden in een cookie op uw computer. Bij een volgende bestelling worden daardoor automatisch uw naam en adres voor u ingevuld.

Verder doet dit cookie helemaal niets, maar u kunt het desgewenst zelf verwijderen in uw browser.

Geen pottenkijkers

In onze webwinkel vindt u geen inhoud die afkomstig is van andere websites, en waarmee deze sites u zouden kunnen identificeren.

Dus ook geen:

• Trackers van Google Analytics;
• Reclames of cookies afkomstig van andere websites;
• Tweets van Twitter;
• Duimpjes van Facebook.

We delen niets met anderen

Andere partijen dan de medewerkers en verwerkers van Uitgeverij Paidos hebben geen toegang tot uw gegevens. Persoonsgegeven worden uitsluitend gebruikt op de wijze die in het Privacybeleid hieronder worden beschreven.

Privacybeleid van Uitgeverij Paidos

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Uitgeverij Paidos verwerkt van haar klanten en van de abonnees van de elektronische nieuwsbrief.

Indien u klant wordt van Uitgeverij Paidos, of wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor u eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Uitgeverij Paidos
Dhr. M. Matthijsen
Baliendijk 27
4816 GA Breda
076 571 8406
info@paidos-boeken.nl

2. Welke gegevens verwerkt Uitgeverij Paidos en voor welk doel?

2.1 In het kader van uw aankopen of inschrijving op de nieuwsbrief worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
b) adresgegevens, eventueel postadres
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts

2.2 Uitgeverij Paidos verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact m.b.t. uw aankopen, voor de verzending ervan en voor het afhandelen van de van u verkregen informatie.

3. Bewaartermijnen

Uitgeverij Paidos verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens totdat u aangeeft niet langer gebruik te willen maken van onze diensten. Facturen met (persoons)gegevens worden op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen bewaard voor zolang de toepasselijke termijn loopt.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Uitgeverij Paidos passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de (technische) verwerking van de persoonsgegevens maakt Uitgeverij Paidos gebruik van diensten van derden, de zogenaamde verwerkers. De verwerkers zorgen voor een passende beveiliging tegen verlies, wijziging, aantasting en onrechtmatige kennisname.

4.3 Persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Unie verwerkt en niet gedeeld met andere partijen.

5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

5.1 Via de klantenadministratie van Uitgeverij Paidos (info@paidos-boeken.nl) kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Uitgeverij Paidos zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de klantenadministratie.

5.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop Uitgeverij Paidos uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de onze afdeling klachten: klachten@paidos-boeken.nl.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze klantenadministratie: info@paidos-boeken.nl

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren uw om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

[Versie 17 mei 2018]

© Uitgeverij Paidos 2000-2023