Over de uitgever 

Meer info

Magchiel Matthijsen

vormtekening, klas 5

Magchiel C. Matthijsen (1941) studeerde Russisch, kunstgeschiedenis en Duits. Hij werkte als leraar aan de vrije school in Zeist, voornamelijk aan de bovenbouw. Hij gaf daar de vakken Duits, (kunst)geschiedenis en thema. Behalve aan de Stichtse Vrije School gaf hij ook drie jaar les aan vrijescholen in Canada en Amerika.

Na zijn vroegtijdige afkeuring richtte hij voor de vrijeschoolbeweging de uitgeverij Paidos op waarin vanaf 1999 tot 2002 zeven uit het Duits vertaalde boeken verschenen. Vanaf 2006/7 voornamelijk werkzaam als uitgever, vertaler en publicist voor de vrijeschoolbeweging.

Behalve het verzorgen van de reeks Werkmateriaal voor leerkrachten verschenen van hem artikelen in de tijdschriften Die Erziehungskunst, Vrije Opvoedkunst en de Lerarenbrieven.

© Uitgeverij Paidos 2000-2023