Oudere uitgaven

Uitgeverij Paidos 

Op deze pagina vindt u oudere en uitverkochte uitgaven. Deze zijn niet meer leverbaar bij Uitgeverij Paidos, maar soms nog wel voorradig in winkels.


Het ritme van slapen en waken 001 - Het ritme van slapen en waken
Bijdragen aan de Rudolf Steiner-pedagogie nr.1
 
Deze uitgave is niet meer leverbaar bij Uitgeverij Paidos.

Enkele restexemplaren zijn nog te verkrijgen via ABC-Antroposofie: www.abc-antroposofie.nl?boek=2261


Inhoud

1. Ernst-Michael Kranich
Voorwoord

2. Stefan Leber
De sfeer van de slaap als het gebied vanwaaruit de menselijke
ontwikkeling en de moderne geschiedenis wordt geimpulseerd

3. Ernst-Michael Kranich
De veranderingen van het slapen en waken in kindertijd en jeugd

4. Jorgen Smit
De invloed van de derde hierarchie op het wezen van de mens

5. Heinz Zimmermann
Opvoeding als kunst

6. Ernst Schuberth
Het wiskunde onderwijs en zijn invloed op de gezondheidskrachten

Aantekeningen

Over de auteurs

Enkele restexemplaren zijn nog te verkrijgen via ABC-Antroposofie: www.abc-antroposofie.nl?boek=2261

 

De betekenis van het ritme in de opvoeding 002 - De betekenis van het ritme in de opvoeding
Bijdragen aan de Rudolf Steiner Pedagogie nr.2
 
Deze uitgave is niet meer leverbaar bij Uitgeverij Paidos.

Enkele restexemplaren zijn nog te verkrijgen via ABC-Antroposofie: www.abc-antroposofie.nl?boek=2462


Inhoud

Voorwoord van Ernst-Michael Kranich

Hartwig Schiller
De opvoedkundig-therapeutische opgave van het ritme: De kindertijd tegen de achtergrond van deze tijd

Ernst-Michael Kranich
Hoe staan de verschillende vakken in het onderwijs in verbinding met de wezensdelen van het kind en met het ritme van waken en slapen?

Rainer Patzlaff
Het aspect van de nacht in het geschiedenisonderwijs.
Menskundige aanwijzingen van Rudolf Steiner bij de opbouw van het vak en zijn methode

Malte Schuchhardt
Idealisme in denken en spreken - Een levenselement
voor de opgroeiende jonge mens

Aantekeningen

Over de auteurs

Enkele restexemplaren zijn nog te verkrijgen via ABC-Antroposofie: www.abc-antroposofie.nl?boek=2462

 

Opvoeding tot moraliteit 003 - Opvoeding tot moraliteit
Bijdragen aan de Rudolf Steiner-pedagogie nr.3
 
Deze uitgave is niet meer leverbaar bij Uitgeverij Paidos.


Inhoud

Ernst-Michael Kranich
Voorwoord

Stefan Leber
Wat zijn de voorwaarden voor vrijheid en moraal?

Escalerend geweld / De weg naar de verinnerlijking / Menskundige uitgangspunten /De morele ontwikkeling van het kind / De deugden als het eigenlijke morele gebied

Ernst-Michael Kranich
De verbinding van de wordende mens met de morele krachten.
Aspecten van een antropologie van de opvoeding tot moraliteit

Lichamelijke voorwaarden van de moraliteit / Deugden / De opvoeding tot moraliteit in de tweede zevenjaarsperiode / Versterking van de morele krachten in de slaap / Het geweten / Gevaren tijdens de puberteit

Hartwig Schiller
De betekenis van de autoriteit voor de morele vorming

Moraal bij Cicero / Goede raad / Los van de moraal / Uitwerkingen op de pedagogie / Het kind als de leenheer van de autoriteit / Opvoeding tot moraliteit in het dagelijks leven: temperamenten en de hoofdbewerkingen bij het rekenen / Vrijheid en werkelijkheidszin / De verhouding van de hoofdbewerkingen tot de hoofddeugden /
Een elementaire grootheid /Het juiste moment / Autoriteit, moraliteit,en vrijheid


Heinz Zimmermann
Hoe brengen we de kinderen tot een verantwoorde omgang met de taal?

Ernst-Michael Kranich
De weg naar een nieuw natuurbegrip en de ontwikkeling van het morele gevoel.

De verwijding van het bewustzijn als noodzaak om de groei van de plant door het jaar heen te kunnen begrijpen / Imaginatief waarnemen als voorwaarde voor een morele verhouding tot de natuur / De overwinning van ons ik-gericht-zijn door het inzicht in de plaats van de plant in de kosmos

Malte Schuchhardt
Het wekken van de morele krachten rond de puberteit met behulp van de literatuur

Wat zegt de menskunde over deze levensperiode? / ’Egmont’ en ’Don Carlos’ in de 9e klas / Geschiedenis van een vriendschap: Goethe en Schiller / De morele kracht van de humor in de 9e klas / Oordeelsvorming aan de hand van de karakterisering
van de hoofdfiguren uit het Nibenlungenlied / Het ‘scrupuleuse geweten’: Franz Kafka / Het probleem van het boze: ‘Faust’ / Morele werking en esthetische ervaring van het kunstwerk

 

Van 12 tot 15 jaar 004 - Van 12 tot 15 jaar
Bijdragen aan de Rudolf Steiner-pedagogie nr.4
 
Deze uitgave is niet meer leverbaar bij Uitgeverij Paidos.

De lespraktijk in de middenbouw


Inhoud

1. Voorwoord van Ernst-Michael Kranich

2. Ernst-Michael Kranich
Veranderingen bij de jonge mens tussen het tiende
en vijftiende jaar – De geboorte van het astrale lichaam

3. Ernst-Michael Kranich
De betekenis van het causale denken als fenomenologie –
voor de ontwikkeling na het twaalfde jaar

4. Wenzel Michael Götte
Het geschiedenisonderwijs tijdens de pubertijd
bezien vanuit het aspect van de causaliteit

5. Heinz Zimmermann
De macht van de taal – het dialectische element
in het onderwijs

6. Alain Denjean
Onderwijs in de vreemde talen als bijdrage aan het proces
van sociale rijping tijdens de puberteit

7. Telse Kardel
Welke stappen leiden in deze overgangsperiode tot zelfstandigheid?

8. Malte Schuchhardt
De ontmoeting met de kunst als een moment van zingeving
in de puberteit

 

Spirituele opgaven van het onderwijs 005 - Spirituele opgaven van het onderwijs
Bijdragen aan de Rudolf Steiner-pedagogie nr.5
 
Deze uitgave is niet meer leverbaar bij Uitgeverij Paidos.

Enkele restexemplaren zijn nog te verkrijgen via ABC-Antroposofie: www.abc-antroposofie.nl?boek=2481


Inhoud

Voorwoord van Ernst-Michael Kranich

Waar stevent de huidige cultuur op af?
Tijdsfenomenen en ontwikkelingsopgaven.
ALBERT SCHMELZER

Het einde van de menselijke ontwikkeling?
Opgaven voor het onderwijs in een kritieke situatie
ERNST-MICHAEL KRANICH

Doelen van het Vrije Schoolonderwijs:
Een door de tijdgeest geïnspireerde manier van spreken en denken
HEINZ ZIMMERMANN

Spiritualisering van de intelligentie -
opgave van een antroposofische pedagogie
ERNST-MICHAEL KRANICH

Onderwijs in de vreemde talen -
Onderwijs vanuit de geest van de tijd
ALAIN DENJEAN

Esthetisch gevoel en kunstzinnig onderwijs
Wegen naar inzicht in het geestelijke
KENNETH FRASER

Hoe de individuele krachten van de jonge mens
door de ontmoeting met de kunst versterkt kunnen worden
MALTESCHUCHHARDT

Over de auteurs

Enkele restexemplaren zijn nog te verkrijgen via ABC-Antroposofie: www.abc-antroposofie.nl?boek=2481

 

De wordende mens 015b - De wordende mens
Door J. Smit
 
Deze uitgave is tijdelijk niet leverbaar.

Het boek wordt alleen nog bij grotere aantallen van min.15 ex. in ringband opnieuw uitgegeven.


Inhoud

 

De wortels van de vrijeschool 111 - De wortels van de vrijeschool
 
Deze uitgave is tijdelijk niet leverbaar.

Voorlopig niet leverbaar.


Inhoud

Christof Wiechert
De Vrijeschool tussen impuls en vorm, tussen verleden en toekomst.

Momenten uit de historie

Rudolf Steiner
Twee toespraken tot de deelnemers aan het begin en aan het eind van de pedagogische cursus die van 21 augustus tot en met 6 september 1919 in Stuttgart wird gehouden.

Rudolf Steiner
Toespraak bij de opening van de Waldorfschool op 7 september 1919.

Emil Molt
Wat Rudolf Steiner voor mij en mijn onderneming betekent. Een getuigenis. (1919)

Emil Molt
De Waldorfschool. (excerpten uit zijn openingstoespraak op 7 september 1919, en uit zijn ‘Lebenserinnerungen’. (1936)

Herbert Hahn
De geboorte van de Waldorfschool voortkomend uit de impuls van de driegeleding van het sociale organisme. (1956)

E.A.Karl Stockmeyer
De ontplooiing van de idee van de Waldorfschool in de zomer van 1919. (1949)

Albert Schmelzer
Rudolf Steiners initiatief voor een mondige maatschappij – De driegeledingsbeweging in 1919 – uitgangspunt van de Waldorfschool. (1989)

Georg Kniebe
De deugdelijkheidsproef in de praktijk. De Vrije Waldorfschool vanaf de stichting tot het verbod in het Derde Rijk. (1989)

Beelden van Rudolf Steiner als pedagoog

Hans Rudolf Niederhäuser
Rudolf Steiner als opvoeder
De ontstaansgeschiedenis van de Vrijeschool pedagogie. (1969)

Caroline von Heydebrand
Rudolf Steiner in de Waldorfschool. (1927)

Bettina Mellinger
Rudolf Steiner als gast in de rekenles. (1927)

Karin Ruth-Hoffman
Bericht van een oud-leerling van de eerste Waldorfschool. (1956)

Caroline von Heydebrand
Het laatste bezoek. (1927)

Rudolf Treichler
Bezoek van Rudolf Steiner tijdens de Engelse les. (1927)

Gedachten en beschouwingen

Walter Johannes Stein
Wereldgeschiedenis op de Waldorfschool. (1927)

Christoph Lindenberg
Momenten rond het ontstaan van de Waldorfschool. (1997)

Johannes Tautz
De grondsteenlegging van de Waldorfschool. (1977)

Johannes Tautz
Een tweevoudige stichting. (1994)

Willem Frederik Veltman
Wat is de Vrijeschool als cultuurimpuls? (1999)

Willem Frederik Veltman
De Waldorfschoolbeweging als mysteriestroming

Chronologie

Chronologische beschrijving van de gebeurtenissen die leidden tot de stichting van de Waldorfschool. Samengesteld en van opmerkingen voorzien door Magchiel C. Matthijsen

Aantekeningen en overzicht van de GA Bibliografie nummers